Så fungerar behandlingen hos oss

 

Vid första besöket gör jag alltid en bedömning utifrån undersökning och patientens egen berättelse. Det är viktigt att patienten själv får information och förstår skadan/smärtans orsak. Utifrån bedömning upprättas en rehabiliteringsplan som kan bestå av både manuell behandling och träning.

Manuell behandling kan vara:

  • Mjukdelsbehandling
  • Töjning
  • Manuell mobilisering av en led
  • Akupunktur
  • El-stimulering

Träning kan bestå av allt från enklare enskilda rörelser till mer avancerad träning beroende på diagnos.

Jag är även utbildad i kognitiv rörerlse terapi som lämpar sig för smärtpatienter.

Under hela rehabiliteringsprocessen sker kontinuerliga utvärderingar tillsammans med patienten och jag som sjukgymnast finns alltid tillhands vid träning.

Målsättningen är först och främst att få en ökad livskvalitet och bättre funktion samt i möjligaste mån kunna komma tillbaka till arbetslivet.