Jag som arbetar här och äger Centrumgymnasten tillsammans med min man, heter Anna Edholm-Johansson

Jag gick min sjukgymnastutbildning i Ulm-Tyskland och blev klar -91. Den svenska legitimationen fick jag -92.

Jag arbetade ett år i Tyskland efter avslutad examen och passade då på att ta Ortopedisk medicin examen steg I och II som är internationellt godkänd. Hemflyttad började jag arbeta på Piteå Lasarett där jag vikarierade på öppenvårdsrehab, neurorehab och medicinavdelningen fram till -94 då jag fick erbjudande om anställning på Step In. Där arbetade jag fram till 2001 då jag startade Centrumgymnasten här i stan. Jag har under åren fortbildat mig inom bland annat:

  • Medicinsk träningsterapi (MTT) och kognitiv rörelseterapi
  • Akupunktur steg I-II
  • El-terapi
  • Huvudvärk och yrselproblematik mm.

Sista åren har jag allt mer kommit att behandla patienter med långvarig smärtproblematik utifrån ett kognitivt förhållningssätt och en helhetssyn som tar med alla aspekter. Här jobbar jag i nätverk tillsammans med andra professioner som vid behov kan bli inkopplade.